Aktualności

uroczyste obchody dnia patrona szkoły
uroczyste obchody dnia patrona szkoły


W uroczystościach udział wzięły liczne delegacje: Marek Kieler - starosta powiatu wieluńskiego, Dorota Więckowska i Andrzej Chowis - radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi - Cezary Mostkowski, dyrektor sieradzkiej delegatury i Barbara Kochanowska starszy wizytator, dyrektor IPN Łódź Dariusz Rogut, ppłk Daniel Jurewicz - szef WCR w Sieradzu, mjr Dariusz Rozkosz - komendant WŻW w Łasku, dowódca 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu, Dowódca Garnizonu, płk Wojciech Daniłowski, zastępca dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku ppłk nawigator Krzysztof Bień, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu ppłk Daniel Jurewicz, dowódca 93 Batalionu Lekkiej Piechoty w Łasku ppłk dr inż. Przemysław Kornacki, Agenci Specjalni Biura Dochodzeń Działań Specjalnych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych: Kpt. Michael Youngblood oraz starszy sierżant Joshua Klipeck. zastępca komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku por. Piotr Nagórny, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji kpt. Dominika Kwaczyńska. zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu – podinspektor Adam Czerwiński, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków 72 Pułku Piechoty Radom im. Dionizego Czachowskiego, członkowie rodziny ostatniego dowódcy 72 Pułku Piechoty ppłk. Karola Chrobaczyńskiego, przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji i Staży Pożarnej, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu gminy Konopnica, szkół, stowarzyszeń, instytucji, organizacji i zakładów pracy. Emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji. Przedstawiciele mediów radia ZW, Dziennika Łódzkiego i Kulisów Powiatu, mieszkańcy, darczyńcy, uczniowie i rodzice.
Głos zabrali: wójt Grzegorz Turalczyk, starosta Marek Kieler, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska, prezes IPN Dariusz Rogut, przedstawiciele służb mundurowych, a także wyjątkowi goście: Agenci Specjalni Biura Dochodzeń Działań Specjalnych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.
Po części oficjalnej na terenie szkoły zorganizowano żołnierski piknik. Była pyszna żołnierska grochówka, wspaniały pokaz musztry paradnej w wykonaniu grupy reprezentacyjnej radomskiego ZDZ, pokaz sprzętu i wyposażenia oraz stoiska promocyjne:
• Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
• Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku
• 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w Łodzi
• 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu
• Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu
• 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim
To był wyjątkowy dzień. Jesteśmy przekonani, iż na długo pozostanie w naszej pamięci…