do początku mapa serwisu kontakt  
Dokumenty

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA  OBOWIĄZUJĄCE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.72 PUŁKU PIECHOTY "RADOM" W KONOPNICY

 

 

 

/out_data/wewnatrzkolne-zasady-oceniania.pdf

 

 

SZKOLNE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLASY VI

 

/out_data/procedury.pdf

 

 

RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ  EWALUACJI W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

/out_data/DOKUMENTY_20152016/raport-ewaluacja-sp.pdf

 

/out_data/DOKUMENTY_20152016/raport-z-ewaluacji-2016-przedszkole.pdf